ติวเตอร์ - การสอนแบบส่วนตัว

All
Users
Company

จัดเรียงแบบ: ประกาศใหม่ก่อน | ราคาต่ำกว่าก่อน | ราคาสูงกว่าก่อน

ลงประกาศฟรี, ลงประกาศโฆษณาฟรี, ลงโฆษณาฟรี, โพสฟรี, ไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี ลง ประกาศ ฟรี ใหม่ ๆ ลงประกาศฟรีกรุงเทพ ลงประกาศฟรีไม่สมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี2018 ลงประกาศฟรี รวมเว็บลงประกาศฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก

รับทำวิจัย รับทำ Spss รับทำ AMOS รับประมวลผล

1,000 บาท

 ธันวาคม 14, 2019

 กรุงเทพ

สถิติที่ทำการประมวลผลและวิเคราะห์ 1. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe), Chi-square 3. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearso...

Read more

การพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (3 ก.พ. 63...

3,900 บาท

 ธันวาคม 13, 2019

 กรุงเทพ

การพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน (3 ก.พ. 63) อ.สุกิจ

การพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน Course Outline ส่งข้อมูลอัพเดทให้ผ่านอีเมลล์ ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) (สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท) ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท ราคาดังกล่าว ฟรี 1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม) 2) ใบประกาศผ่านการอบรม 3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน สถานที่อบรม:...

Read more

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (3...

3,900 บาท

 ธันวาคม 13, 2019

 กรุงเทพ

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (30 ม.ค. 63) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด้านของตนเอง ด้านที่ 1 บุคลิกภาพสู่มาตรฐานสากลของภาพลักษณ์ที่ดีที่ใครก็ยอมรับ บุคลิกภาพภายนอกสู่การมองเห็นที่ประทับใจ หลักการที่เหมาะสมสู่การความประทับใจแรกพบ กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพใ...

Read more

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ ...

3,900 บาท

 ธันวาคม 13, 2019

 กรุงเทพ

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (29 ม.ค. 63) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ วัตถุประสงค์ • ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงกระบวนการขายอย่างนักขายมืออาชีพ • สามารถวิเคราะห์ลูกค้า เพื่อการนำเสนอการขายที่ตรงใจได้อย่างมืออาชีพ • เข้าใจแนวทางในการค้นหาความต้องการของลูกค้า • สามารถวิเคราะห์จุดเด่นของสินค้า และหาจุดขายของสินค้าที่เหนือคู่แข่งได้ • พัฒนาเทคนิคการขจัดข้อข้องใจเพื่อนำลูกค้าไปสู่การปิดการขาย • เรียนรู้เทคนิคการติดตามลูกค้าอย่...

Read more

หลักสูตร Digital Marketing (28 ม.ค. 63) อ.นพพร

3,900 บาท

 ธันวาคม 13, 2019

 กรุงเทพ

หลักสูตร Digital Marketing (28 ม.ค. 63) อ.นพพร

1. นักขาย/นักการตลาด ต้องปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล อัพเดทภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอลในปัจจุบัน 2. โลกยุคดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เราต้องปรับตัวให้ทันกับลูกค้า 3. วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการจัดการอุปสรรค พร้อมวิธีแก้ไขปัญหา จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลาดยุคดิจิทัล 4. นักขาย/นักการตลาด ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดผล รูปแบบการขายอย่างมีระบบ 5. วางแผนการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิ...

Read more

เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธ...

3,900 บาท

 ธันวาคม 13, 2019

 กรุงเทพ

เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (27 ม.ค. 63) อ.ประเสริฐ

หัวข้อการบรรยาย • ละลายพฤติกรรม ICE BREAK • ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย) • ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย "ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด” • เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน • ทดสอบการขายทางโทรศัพท์ (WORK SHOP) • การนำลูกค้าเข้าสู่การเปิดการขาย • กระบวนการขายทางโทรศัพท์ 5 ขั้นตอน (กระบวนการขาย) • เทคนิคการเปิดใจลูกค้า…ให้ประทับใจ ไร้ข้อกังวล • เทคนิค...

Read more

ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (...

3,900 บาท

 ธันวาคม 13, 2019

 กรุงเทพ

ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม (24 ม.ค. 63) อ.สุกิจ

ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม Course Outline ส่งข้อมูลอัพเดทให้ผ่านอีเมลล์ ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) (สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท) ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท ราคาดังกล่าว ฟรี 1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม) 2) ใบประกาศผ่านการอบรม 3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน สถาน...

Read more

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ...

3,900 บาท

 ธันวาคม 13, 2019

 กรุงเทพ

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER (23 ม.ค. 63) อ.ชาคร

PART1 : SALES ENGINEER DEFINITION, SALES ATTITUDE, SALES WORKFLOW, SALES CIRCLE, WHO ARE YOU CUSTOMER? - ความหมายและความเข้าใจในอาชีพการวิศวกรฝ่ายขาย - ทัศนคติสำคัญยังไงกับการขายรวมทั้งแนวคิดสำหรับนักขาย - เข้าใจถึงหลักการขาย, การทำงานของงานขายโดยรวม - วิเคราะห์ธรรมชาติหรือลักษณะเฉพาะของธุรกิจนั้นๆ - ใครคือลูกค้าของคุณและใช่ลูกค้าของคุณจริงๆหรือเปล่า PART 2 : WHY THE TECHNICAL IS NECESSARY? - เทคนิคของส...

Read more

หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน ...

3,900 บาท

 ธันวาคม 13, 2019

 กรุงเทพ

หลักสูตร การสั่งงาน การมอบหมายงาน และการติดตามงาน (14 ม.ค. 63) อ.สุกิจ

หัวข้อและกิจกรรมการเรียนรู้ MODULE 1 : QUALIFICATION & RULES OF MANAGERIAL SKILLS –คุณสมบัติของผู้บริหารและหัวหน้างานยุคใหม่ –เทคนิคการเป็นหัวหน้างานที่เก่ง –การวิเคราะห์ประเภทลูกน้องเพื่อเลือกวิธีสั่งงาน มอบหมายงาน ***WORKSHOP :ความยุ่งยากของหัวหน้างาน (PROBLEM) MODULE 2 : LEARNING IN ACTION FOR DIRECTING SKILLS –ความแตกต่างของการสั่งงานและมอบหมายงาน –เทคนิคและขั้นตอนการสั่งงานแบบมีส่วนร่วม –การสั่งงานที่ดี และปัญหาการส...

Read more

หลักสูตร FACEBOOK MARKETING เจาะลึกเทคนิคเพิ่มยอดข...

3,900 บาท

 ธันวาคม 13, 2019

 กรุงเทพ

หลักสูตร FACEBOOK MARKETING เจาะลึกเทคนิคเพิ่มยอดขายผ่านเฟสบุ๊ค (14 ม.ค. 63)

เนื้อหาการอบรมและการ เรียน หลักสูตรนี้ 1. สถิติเกี่ยวกับแฟนเพจที่ FACEBOOK ให้บริการ 2. การวัดผลจากการลงโฆษณาจะต้องดูอะไรบ้าง 3. ข้อมูลของ FACEBOOK INSIGHTS บอกอะไรเราบ้าง 4. ข้อมูลสำคัญมีอะไรบ้างก่อนตัดสินใจลงโฆษณา 5. โฆษณาบน FACEBOOK มีกี่รูปแบบ และมีอะไรบ้าง 6. การจัดการโฆษณาไรให้แสดงได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย 7. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย ในการโฆษณา 8. การเขียนคำโฆษณาโดนที่มีพลัง และการเลือกภาพ หรือคำที่นำมาใช้โฆษณา 9. CPC และ CPM เป็...

Read more

รับสอนพิเศษ​ ภาษาจีน

200 บาท

 พฤศจิกายน 25, 2019

 กรุงเทพ

รับสอนพิเศษภาษาจีนสำหรับผู้ที่มีพื้นฐานต้องการสนทนาได้​ อ่านภาษาจีนได้​ และไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเลย​ สอนได้ตั้งแต่​ ประถม-บุคคลทั่วไป​ สนใจติดต่อ​ 0945460455​ ...

Read more

Request tutor รับสอนพิเศษตามบ้าน ในเขตกทมและตจว

250 บาท

 กันยายน 9, 2019

 กรุงเทพ

Request tutor รับสอนพิเศษตามบ้าน ในเขตกทมและตจว

ทีมงานรับสอนพิเศษตามบ้านแบบตัวต่อตัวและ Online ประสบการณ์สอนมากกว่า 8 ปี รับสอนตั้งแต่ระดับ อนุบาล-วัยทำงาน รับสอนทุกวิชา เน้นติวพื้นฐานเตรียมสอบเข้ามหาลัย,สอบเรียนต่อ,เรียนสนทนาภาษาต่างๆทั่วโลก มีติวเตอร์มากประสบการณ์ที่ผ่านสนามสอบโดยตรงจากสถาบันชั้นนำต่างๆ อาทิ เช่น มหิดล,จุฬาฯ, มธ., มศว.และที่ศึกษาอยู่ต่างประเทศ สนใจสมัคร #เรียนพิเศษ ได้ 3 ช่องทางดังนี้ - Dm on Twitter - เว็บไซต์ https://requesttutor.com - Line : @reques...

Read more

ประกาศฟรี

search

ราคา

สมัครบริการสำหรับการค้นหานี้