ติวเตอร์ - การสอนแบบส่วนตัว

All
Users
Company

จัดเรียงแบบ: ประกาศใหม่ก่อน | ราคาต่ำกว่าก่อน | ราคาสูงกว่าก่อน

ลงประกาศฟรี, ลงประกาศโฆษณาฟรี, ลงโฆษณาฟรี, โพสฟรี, ไม่ต้องสมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี ลง ประกาศ ฟรี ใหม่ ๆ ลงประกาศฟรีกรุงเทพ ลงประกาศฟรีไม่สมัครสมาชิก ลงประกาศฟรี2018 ลงประกาศฟรี รวมเว็บลงประกาศฟรี ไม่ต้องสมัครสมาชิก

ยืนยัน หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE (29 ม.ค. 6...

3,900 บาท

 มกราคม 16, 2020

 กรุงเทพ

ยืนยัน หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE (29 ม.ค. 63)

หลักสูตร FINANCE FOR NON-FINANCE สำหรับผู้บริหารที่ไม่ใช่สายบัญชี และการเงิน หลักการและเหตุผล จะเป็นผู้บริหารมีความรู้และทักษะในการบริหารให้คนทำงานอย่างเดียวไม่ได้ ต้องมีความเข้าใจในเนื่องการเงินด้วย ฉะนั้นต้องอาศัยข้อมูลทางการเงิน เช่น การวิเคราะห์งบการเงิน เพื่อตัดสินใจในการลงทุน การจัดการหาแหล่งทุนที่เหมาะสม โดยให้ผู้บริหารเรียนรู้ผ่านกระบวนการคิดและตัดสินใจเพื่อการลงทุนที่เหมาะสม โดยหลักสูตร FINANCE FOR N...

Read more

หลักสูตร OKRS & PERFORMANCE MANAGEMENT (30 ม.ค...

3,900 บาท

 มกราคม 10, 2020

 กรุงเทพ

หลักสูตร OKRS & PERFORMANCE MANAGEMENT (30 ม.ค. 63)

หลักสูตร OKRS & PERFORMANCE MANAGEMENT หลักการและเหตุผล หลักการและเหตุผล (INTRODUCTION) บทบาทที่สำคัญของการเป็นหัวหน้างาน คือ การกำหนดในเรื่องของเป้าหมายและทิศทางในการทำงาน โดยต้องสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ขององค์กร (STRATEGIC PLAN) และแผนการดำเนินงานของแต่ละส่วนงานภายในองค์กร ปัจจุบันหลายองค์กรให้ความสนใจกับตัวชี้วัด OKRS (OBJECTIVE AND KEY RESULTS) เป็นเครื่องมือที่เริ่มนิยมใช้กันมากขึ้น OKRS สามารถเป็นตัวชี้วั...

Read more

ยืนยัน เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (...

3,900 บาท

 มกราคม 10, 2020

 กรุงเทพ

ยืนยัน เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย (18 ม.ค. 63) อ.สุกิจ

หลักสูตร: เทคนิคการขายอย่างมืออาชีพเพื่อเพิ่มยอดขาย PROFESSIONAL SELLING TECHNIQUE FOR INCREASING SALES VOLUME ที่มาของหลักสูตร การขายที่เน้นขายให้ลูกค้าไม่ว่าจะเป็นรายบุคคล รายใหญ่หรือขายให้แก่องค์กร ต้องเน้นความสำคัญของลูกค้าเป็นหลัก พนักงานขายที่ดีต้องสร้าง CUSTOMER VALUE ขึ้นให้ได้ การขายสินค้าและบริการให้แก่ลูกค้าเราไม่ได้เน้นการขายเพื่อวันนี้เท่านั้น การขายแบบมีเทคนิคการขายอย่างมืออาชีพให้แก่ลูกค้าจะส่งผลถึงก...

Read more

การพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน(3 ก.พ. 63)...

3,900 บาท

 ธันวาคม 27, 2019

 กรุงเทพ

การพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน(3 ก.พ. 63) อ.สุกิจ

การพัฒนาตนเองเพื่อประสิทธิภาพในการทำงาน Course Outline ส่งข้อมูลอัพเดทให้ผ่านอีเมลล์ ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) (สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท) ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท ราคาดังกล่าว ฟรี 1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม) 2) ใบประกาศผ่านการอบรม 3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน สถานที่อบรม:...

Read more

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (3...

3,900 บาท

 ธันวาคม 27, 2019

 กรุงเทพ

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ (31 ม.ค. 63) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร พัฒนาการสื่อสารและบุคลิกภาพที่เป็นเลิศ ความประทับใจต่อบุคคลมีความสำคัญอย่างไรในการทำงาน กลไกความลับของความสำเร็จของการสร้างความประทับใจแรกพบ 4 ด้านของการสร้างความประทับใจที่เหนือชั้น กิจกรรม วิเคราะห์ 4 ด้านของตนเอง ด้านที่ 1 บุคลิกภาพสู่มาตรฐานสากลของภาพลักษณ์ที่ดีที่ใครก็ยอมรับ บุคลิกภาพภายนอกสู่การมองเห็นที่ประทับใจ หลักการที่เหมาะสมสู่การความประทับใจแรกพบ กิจกรรม พัฒนาบุคลิกภาพใ...

Read more

! ยอดนิยม ! หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออ...

3,900 บาท

 ธันวาคม 27, 2019

 กรุงเทพ

! ยอดนิยม ! หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ (30 ม.ค. 63) อ.ประเสริฐ

หลักสูตร เทคนิคการขาย เพื่อการเป็นมืออาชีพขั้นเทพ เหมาะสำหรับพนักงานขายทุกระดับ (30 มกราคม 2563) ในโลกของการแข่งขันด้านธุรกิจที่รุนแรง องค์กรต่างๆต้องเร่งพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายให้มีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ดังนั้นพนักงานขายที่จะประสบความสำเร็จจึงต้องเข้าใจกระบวนการขายในอาชีพงานขาย มีบุคลิกภาพที่สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า มีความรู้รอบตัวและรู้ลึกเกี่ยวกับธุรกิจที่สามารถให้คำแ...

Read more

หลักสูตร Digital Marketing (28 ม.ค. 63) อ.นพพร

3,900 บาท

 ธันวาคม 27, 2019

 กรุงเทพ

หลักสูตร Digital Marketing (28 ม.ค. 63) อ.นพพร

1. นักขาย/นักการตลาด ต้องปรับตัวอย่างไรในยุคดิจิทัล อัพเดทภาพรวมการตลาดยุคดิจิตอลในปัจจุบัน 2. โลกยุคดิจิทัลกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมผู้บริโภค ที่เราต้องปรับตัวให้ทันกับลูกค้า 3. วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการจัดการอุปสรรค พร้อมวิธีแก้ไขปัญหา จากการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมตลาดยุคดิจิทัล 4. นักขาย/นักการตลาด ใช้เทคโนโลยีอย่างไรให้เกิดผล รูปแบบการขายอย่างมีระบบ 5. วางแผนการสร้างความได้เปรียบเชิงกลยุทธ์ด้วยแหล่งข้อมูลยุคดิ...

Read more

เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธ...

3,900 บาท

 ธันวาคม 27, 2019

 กรุงเทพ

เทคนิคสุดยอดเทคนิคการขายทางโทรศัพท์ อย่างมีประสิทธิภาพ (27 ม.ค. 63) อ.ประเสริฐ

หัวข้อการบรรยาย • ละลายพฤติกรรม ICE BREAK • ค้นหากลวิธีการขายทางโทรศัพท์ ปิดอย่างไรให้ชนะใจ (ปลุกจิตสำนึกรักการขาย) • ปรับแนวคิดให้สู้งานขาย "ขายทางโทรศัพท์ไม่ยากอย่างที่คิด” • เทคนิคการขายทางโทรศัพท์ในยุคปัจจุบัน • ทดสอบการขายทางโทรศัพท์ (WORK SHOP) • การนำลูกค้าเข้าสู่การเปิดการขาย • กระบวนการขายทางโทรศัพท์ 5 ขั้นตอน (กระบวนการขาย) • เทคนิคการเปิดใจลูกค้า…ให้ประทับใจ ไร้ข้อกังวล • เทคนิคกา...

Read more

ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม(2...

3,900 บาท

 ธันวาคม 27, 2019

 กรุงเทพ

ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม(24 ม.ค. 63) อ.สุกิจ

ทักษะการคิดสร้างสรรค์อย่างมีคุณค่าในเชิงนวัตกรรม Course Outline ส่งข้อมูลอัพเดทให้ผ่านอีเมลล์ ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT) (สมาชิกโอนก่อน ท่านละ 3,500 บาท) ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,200 บาท ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาท ราคาดังกล่าว ฟรี 1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม) 2) ใบประกาศผ่านการอบรม 3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน สถ...

Read more

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ...

3,900 บาท

 ธันวาคม 27, 2019

 กรุงเทพ

หลักสูตร สุดยอดเทคนิคการขายให้ได้ยอด สำหรับ SALES ENGINEER (23 ม.ค. 63) อ.ชาคร

PART1 : SALES ENGINEER DEFINITION, SALES ATTITUDE, SALES WORKFLOW, SALES CIRCLE, WHO ARE YOU CUSTOMER? - ความหมายและความเข้าใจในอาชีพการวิศวกรฝ่ายขาย - ทัศนคติสำคัญยังไงกับการขายรวมทั้งแนวคิดสำหรับนักขาย - เข้าใจถึงหลักการขาย, การทำงานของงานขายโดยรวม - วิเคราะห์ธรรมชาติหรือลักษณะเฉพาะของธุรกิจนั้นๆ - ใครคือลูกค้าของคุณและใช่ลูกค้าของคุณจริงๆหรือเปล่า PART 2 : WHY THE TECHNICAL IS NECESSARY? - เทคนิคของส...

Read more

สินเชื่อสำหรับเจ้าของกิจการ เงินด่วน เงินทุน 065-5...

5,000,000 บาท

 ธันวาคม 27, 2019

 กาญจนบุรี

สินเชื่อสำหรับผู้ประกอบการ ชัยสยาม บริการ สินเชื่อ เงินด่วน เงินกู้ สำหรับเจ้าของธุรกิจ ที่ต้องการเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจในระยะเวลาสั้นๆ เพื่อเพิ่มกำลังผลิต เสริมสภาพคล่อง ✅ เพิ่มสภาพคล่องธุรกิจไม่สะดุด ✅ ชำระเงินคู่ค้าทันเวลา ✅ ช่วยเคลียร์ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถรอได้ ✅ จ่ายดอกเบี้ยเมื่อใช้วงเงิน ✅ เรียกใช้ได้ตลอดเวลาที่ต้องการ ✅ ไม่เช็คแบล๊คลิสหรือเครดิตบรูโร ✅ ไม่ยุ่งยากอนุมัติ ✅ ปิดยอดได้ตลอดเมื่อต้องการ ✅ ควบคุมดอกเบี้ยได้ด้...

Read more

รับทำวิจัย รับทำ Spss รับทำ AMOS รับประมวลผล

1,000 บาท

 ธันวาคม 14, 2019

 กรุงเทพ

สถิติที่ทำการประมวลผลและวิเคราะห์ 1. การวิเคราะห์คุณภาพของเครื่องมือ อาทิ ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ด้วยค่าสัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค (Cronbach) และค่าดัชนีวัดความสอดคล้อง IOC 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น ได้แก่ ความถี่ ร้อยละ Mean, S.D. และการทดสอบสมมติฐาน สถิติ t- test, One – way ANOVA (LSD, Scheffe), Chi-square 3. การวิเคราะห์สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ได้แก่ สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์เพียร์สัน (Pearso...

Read more

ประกาศฟรี

search

ราคา

สมัครบริการสำหรับการค้นหานี้