3,900 บาท

NEW ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ (21 ก.พ. 63) อ.ชัชวาลย์ กรุงเทพ

  ติวเตอร์ - การสอนแบบส่วนตัว

ทักษะการทำงานแบบ 4.0 เพื่อผลลัพธ์ที่เป็นเลิศ

(WORKING SKILLS FOR 4.0 THAT DRIVE EXCELLENT RESULT)ในโลกการทำงานยุคธุรกิจ 4.0 ทักษะความสามารถใหม่ ๆ ของพนักงานรับได้ว่ากุญแจสู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจ แม้แต่งานประจำเช่นงาน ADMIN ก็นับว่าเป็นกำลังด่านหลังที่ต้องมีขีดความสามารถหรือ COMPETENCY อย่างสูงในการตอบสนองต่อหน่วยงานหลักของธุรกิจ พนักงานที่ทำงานประจำเช่นข้างต้น จึงควรได้รับการพัฒนาเสริมสร้างทักษะการทำงานใหม่ ๆ เพื่อรองรับอนาคต GLOBAL HUMAN CAPITAL INDEX 2017 ได้อธิบายไว้ว่าองค์กรยุคโลก 4.0 ในประเทศไทย และในหลายพื้นที่ทั่วโลก ต่างต้องการคนทำงานที่มีทักษะประสบการณ์ที่รองรับอนาคตของโลกการทำงาน หรือที่เรียกว่า SKILLS FOR FUTURE ซึ่งเป็นภารกิจขององค์กรที่จะต้องฝึกอบรมพัฒนา และต่อยอดทักษะเหล่านี้ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน อันจะช่วยให้องค์กรสามารถธำรงขีดความสามารถในการแข่งขันทางธุรกิจไว้ได้วัตถุประสงค์การเรียนรู้ (OBJECTIVES)

+ มีความรู้ความเข้าใจในทักษะของการทำงานในโลกธุรกิจยุค 4.0

+ มีความรู้ความเข้าใจ สำรวจตนเองและฝึกปฏิบัติทักษะต่าง ๆ ที่เอื้อต่อการทำงานในโลกธุรกิจยุค 4.0 ที่ได้เรียนรู้

+ แลกเปลี่ยนประสบการณ์และมุมมองกับเพื่อนร่วมงานและวิทยากร

เนื้อหาของหลักสูตร

สำรวจโลกธุรกิจยุค 4.0 และการทำงานที่ตอบสนองโลกยุคนี้

ทักษะการทำงานที่องค์กรในโลกยุคธุรกิจ 4.0 ต้องการ

1. การคิดอย่างมีความหมายต่อธุรกิจ (STRATEGIC THINKING)

- พฤติกรรมการทำงานที่องค์กรต่างพึงประสงค์จากพนักงาน

- การทำงานด้วยกรอบความคิดเปิดกว้าง (GROWTH MINDSET)

- ทักษะการคิดวิเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบ

2. การรู้จักใช้เทคโนโลยีในการทำงาน (TECHNOLOGY SAVVY)

- สำรวจเทคโนโลยีในการทำงานของเรา

- QUICK WINS INITIATIVE ในการใช้เทคโนโลยีกับการทำงานของเรา

3. การสื่อสารและสร้างสัมพันธ์ (COMMUNICATION & INTERPERSONAL SKILLS)

- ทำไมการสื่อสารจึงเป็นทักษะที่สำคัญของโลกยุคใหม่

- เรียนรู้สไตล์การสื่อสสารที่หลากหลายของคนทำงาน

- ทักษะการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างกันในการทำงาน

4. การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง (ADAPTABILITY)

- ทำไปองค์กรต้องการให้พนักงานปรับตัวทันกับการเปลี่ยนแปลง

- เราพบกับความเปลี่ยนแปลงเรื่องใดบ้าง

- การจัดการความเปลี่ยนแปลงด้วยการปรับมุมมองตนเอง

5. การมีทักษะหลากหลายในการทำงาน (FLEXIBLE SKILLS)

- ทำไมองค์กรต้องการให้เรามีทักษะที่หลากหลายในการทำงาน

- สำรวจทักษะในการทำงานของเราและงานที่เชื่อมโยงกัน

สรุปสิ่งที่ได้เรียนรู้และถาม-ตอบอ.ชัชวาล อรวงศ์ศุภทัตวิทยากรและที่ปรึกษาด้านการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลและบุคลากร

ผู้เชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์อัตรากำลังที่มีประสบการณ์ให้กับองค์กรในธุรกิจบริการและโรงงานอุตสาหกรรมหลายแห่ง

ราคาท่านละ 3,900 บาท/วัน (ไม่รวม VAT)ราคาสุดพิเศษอย่างยิ่ง

ลงทะเบียน 2 ท่าน ท่านละ 3,500 บาท

ลงทะเบียน 3 ท่าน ท่านละ 3,000 บาท

ลงทะเบียน 4 ท่าน ขึ้นไปท่านละ 2,900 บาทราคาดังกล่าว ฟรี

1) เอกสารประกอบการสัมมนา (เข้าเล่ม)

2) ใบประกาศผ่านการอบรม

3) อาหารเบรก 2 มื้อ อาหารกลางวันบุฟเฟ่ต์โรงแรม รับกระเป๋าผ้าสมุดปากกา หน้างาน

สถานที่อบรม: โรงแรมตามแนวรถไฟฟ้าในเขตกรุงทเพมหานคร (แจ้งอีกครั้ง)

ฟรีเอกสารประกอบการอบรม อาหารว่าง 2 มื้อ และอาหารกลางวันติดต่อสอบถามจัดหลักสูตร IN HOUSE & PUBLIC TRAINING

TEL : 02-577-5369, 099-162-9559, 098-323-7908

E-MAIL: CONTACT.TESSTR@GMAIL.COM

LINE ID : @TESSTRAINING

FACEBOOK : TESSTRAININGPAGE Published date:

กุมภาพันธ์ 14, 2020

 เขตพื้นที่จังหวัด:

ภาคกลาง

 เมือง:

กรุงเทพ

 เขตพื้นที่:

กรุงเทพ

 ที่อยู่:

เลขที่ 31/155 หมู่ที่ 1 ตำบลรังสิต อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110

 Views

1
แสดงความคิดเห็น

   แสดงความคิดเห็นของคุณ (สแปมหรือข้อควาที่เป็นการะเมิดจะถูกทำการลบ)

   User

   Tel.: 099-162-9559

   เขตพื้นที่จังหวัด: ภาคกลาง

   เมือง: กรุงเทพ

  ติดต่อผู้ลงประกาศ

  You must log in or register a new account in order to contact the publisher

  เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ฟรี !!!