3,900 บาท

ชัยชนะนักขายมือทอง กรุงเทพ

  ฝึกอบรมแบบอื่น ๆ

หลักการและเหตุผล
ยุคนี้การขายไม่เหมือนเดิม ใครที่ขายเหมือนเดิม ตายแน่นอน!! คนที่จะประสบความสำเร็จในงานขายต้องขายอย่างแตกต่าง ขายอย่างเหนือชั้น มีชั้นเชิง มีมาดแห่งนักขาย พร้อมที่จะปรับตัวตามสถานการณ์ และลูกค้าแต่ละประเภท

หลักสูตรนี้ ออกแบบขึ้นมาเฉพาะ พร้อมตอกย้ำด้วยเทคนิคลูกล่อลูกชนในการขาย ยกระดับพนักงานขาย ให้เป็น นักขายมือทองในปี 2015 พร้อมปรับตัวสู่ High-class environment

วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่อง การขายขั้นสูง
2. เพื่อผู้เข้าอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

หัวข้อการบรรยายและ Workshop

Module 1 กิจกรรมการต้อนรับลูกค้าก่อนการขาย
1. การต้อนรับลูกค้าอย่างงามสง่าด้วยมาดมืออาชีพ
a. การยืนต้อนรับที่หน้างาน
b. การไหว้
c. การยื่นนามบัตร
d. การยิ้ม
e. การเชิญลูกค้า
f. คำพูดสุภาพ
2. การพูดคุยสร้างสัมพันธ์ก่อนการขาย
3. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าทุกระดับแบบฉบับลูกค้า VIP
a. กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัติการต้อนรับลูกค้าที่ได้มาตรฐาน เสมือนลูกค้าทุกระดับเป็น VIP เพื่อเป็นสร้างความเอกลักษณ์

Modules 2 กิจกรรมขั้นตอนขณะขาย
4. การเปิดการขายอย่างแนบเนียนลูกค้าไม่อึดอัดไร้การปฏิเสธ
a. คำพูดชักจูง


5. เทคนิคการตั้งคำถามคำตอบเพื่อหยั่งลึกถึงความต้องการลูกค้า
a. คำถามเพื่อการค้นหาความต้องการ
b. คำถามเพื่อผูกโยงสินค้าที่จะนำเสนอ
c. คำถามเพื่อค้นหาความประทับใจพิเศษในตัวสินค้าที่ลูกค้าสนใจ
d. คำตอบที่เป็นสัญญาณของการต่อยอดโอกาสการขาย
e. เทคนิคการตอบคำถาม เพื่อสร้างความฝันในการเป็นเจ้าของสินค้าแห่งความสุขของลูกค้า
6. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ เข้าถึง ทะลุ ทะลวง ความต้องของลูกค้า
a. กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกการตั้งคำถามเชิงลึกที่เป็นประโยชน์ และการตอบคำถามลูกค้าเพื่อเปิดใจลูกค้าก่อนเข้าสู่ขั้นตอนการนำเสนอสินค้าต่อไป
7. การนำเสนอการขายอย่างเป็นขั้นตอน
a. การใช้สินค้าตัวอย่าง อย่างมีประสิทธิภาพ
i. ลำดับขั้นตอนในการเชิญลูกค้าชมสินค้า
ii. สังเกตและจับพฤติกรรมระหว่างการนำเสนอผลิตภัณฑ์
iii. ทะลวงและเข้าถึงอารมณ์ความสนใจสินค้าด้วยการตอกย้ำจุดเด่นของสินค้าที่ลูกค้าสนใจ
b. การใช้สื่อ/เอกสารประกอบการนำเสนอ
i. วิธีการใช้เอกสารให้น่าสนใจ
ii. มารยาทแห่งการสนทนาระหว่างการนำเสนอผ่านเอกสารประกอบการขาย
c. การเชิญลูกค้าทดลองใช้สินค้า
i. คำพูดที่สร้างอารมณ์แห่งความเป็นเจ้าของสินค้า
ii. คำถามที่น่าสนใจระหว่างการสนทนา เพื่อวิเคราะห์สัญญาณซื้อขาย
iii. หลักการตอบลูกค้าอย่างชาญฉลาดเพื่อสร้างอารมณ์แห่งความเชื่อมั่น
iv. ช่วงชิงโอกาสความสนใจของลูกค้าด้วยการทดลองปิดการขายเพื่อการจับสัญญาณลูกค้า
v. การขจัดข้อโต้แย้งลูกค้า
vi. การเจรจาต่อรองเพื่อโอกาสการขาย
vii. การเชิญลูกค้านั่งสนทนา เพื่อปิดการขาย
viii. สรุป 8 กลเม็ดการจัดการลูกค้าให้อยู่มือ
ix. สรุป 5 คำถามเด็ดที่ควรถามลูกค้ามุ่งหวัง
8. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การนำเสนอผลิตภัณฑ์อย่างมีกึ๋น
a. กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ฝึกปฏิบัตินำเสนอสินค้าด้วยวิธีการที่หลากหลายรูปแบบแต่ลงลึกถึงขั้นตอนและรายละเอียด พร้อมทั้งวิธีการและเทคนิคเฉพาะ ซึ่งต้องการให้พนักงานได้เข้าถึงวิธีการนำเสนอสินค้าอย่างแท้จริง ดูแล้วเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น
b. ขายในหลากหลายรูปแบบ เช่น ลูกค้ามาเป็นครอบครัว มาคนเดียว รวมถึงมาคู่ชายหญิง
9. การปิดการขายอย่างแนบเนียน
a. การหว่านล้อมและเล็งเป้าในใจลูกค้าก่อนปิดการขาย
b. การปิดการขายด้วยคำถามเปิด
c. การปิดการขายด้วยคำถามปิด
d. การปิดการขายด้วยสินค้าในฝัน
10. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติการการปิดการขายที่ลูกค้าปฏิเสธไม่ลง
a. กิจกรรมนี้ผู้เข้าอบรมจะได้ลองปิดการขายจากสถานการณ์จริงหรือตัวอย่างจริงที่เคยเกิดขึ้นในการขาย และจากเหตุการณ์ที่วิทยากรประสบพบเจอมาแต่ต้องการให้พนักงานได้ลองฝึกปฏิบัติ

Modules 3 การติดตามลูกค้า
11. การโทรติดตามลูกค้าอย่างมืออาชีพเพื่อการกระตุ้นและกระตุกต่อม
12. การนัดพบลูกค้าที่มุ่งหวัง
13. การเก็บข้อมูลผู้มุ่งหวัง เพื่อการนำไปใช้ต่อไป
14. กิจกรรม ฝึกปฏิบัติ การโทรติดตามลูกค้า
a. กิจกรรมนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้ลองฝึกโทรศัพท์หาลูกค้าอย่างไม่ปล่อยให้หลุดมือ
15. สรุป คำถามและคำตอบที่นักขายต้องการรู้- ทักษะจำเป็นสำหรับพนักงานขาย

 Published date:

ธันวาคม 12, 2019

 เขตพื้นที่จังหวัด:

ภาคกลาง

 เมือง:

กรุงเทพ

 เขตพื้นที่:

กรุงเทพ

 ที่อยู่:

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0863362702

 Views

2
แสดงความคิดเห็น

   แสดงความคิดเห็นของคุณ (สแปมหรือข้อควาที่เป็นการะเมิดจะถูกทำการลบ)

   Company

   Tel.: 0863362702

  ติดต่อผู้ลงประกาศ

  You must log in or register a new account in order to contact the publisher

  เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ฟรี !!!