3,900 บาท

การเจรจาต่อรองและปิดการขาย อย่างมืออาชีพ นักขาย GEN Y กรุงเทพ

  ฝึกอบรมแบบอื่น ๆ

หลักการและเหตุผล
ในการทำงานยุคปัจจุบันขององค์กร สิ่งที่องค์กรมักให้ความสำคัญมากที่สุดคือ ขั้นตอนของการเจรจาระหว่างพนักงานขายในองค์กรของตนเองกับลูกค้า เพราะขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนที่จะบ่งบอกได้ถึงรายรับที่องค์กรจะได้หรือสูญหาย พนักงานขายจะต้องเป็นผู้ที่ประสานผลประโยชน์ทั้ง 2 ฝ่ายอย่างไรให้เกิดคำว่าลงตัว เกิดการตัดสินใจซื้อ หากจะกล่าวว่าพนักงานขายเก่งไม่เก่งต้องขึ้นอยู่กับขั้นตอนเจรจาก่อนการปิดการขายนี้ก็ว่าได้ จึงเป็นหน้าที่ของพนักงานที่จะต้องใช้เทคนิคการเจรจาเพื่อโน้มน้าวใจให้ลูกค้ายอมจบการขาย โดยสามารถคงความมั่นคงของความสัมพันธ์เป็นสิ่งที่มีความสำคัญและมีความจำเป็นอย่างมากในการสร้างสรรค์ธุรกิจให้เจริญก้าวหน้า
ดังนั้นหลักสูตร การเจรจาต่อรองและปิดการขายอย่างเหนือชั้น จึงเปรียบเสมือนเข็มทิศที่ชี้ทางออกซึ่งจะทำให้พนักงานขายได้เรียนรู้ทั้งเทคนิคและวิธีในการเจรจาต่อรองอย่างเป็นระบบรวมถึงวิธีการคิดบวก ซึ่งทำให้พนักงานคิดและตระหนักถึงมุมมองในฐานะลูกค้าและมีความเข้าใจถึงปัญหาที่ลูกค้ามีความกังวล เพื่อที่จะแก้ไขให้การขายเกิดความเข้าที่และลงตัวตอบสนองความต้องการทั้งกระบวนการตลอดไป

วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมสร้างทักษะ และกลวิธีในการเจรจาต่อรอง
2. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมเข้าใจถึงหลักจิตวิทยาในการโน้มนาวจูงใจคน
3. เพื่อเสริมสร้างทักษะในการพูดการสื่อสารเพื่อการโน้มน้าวและจูงใจคู่เจรจา
4. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถประยุกต์ ความรู้ และทักษะการเจรจาต่อรองและทักษะการโน้มน้าวจูงใจเพื่อการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิผล

หัวข้อการอบรม
1. การเจรจาต่อรองและปิดการขายให้ได้ยอด
2. กฎการเจรจาต่อรอง สำหรับนักขาย GEN Y
3. GEN Y อย่างเรา เจรจาอย่างไรให้ได้ผล
4. กลยุทธ์การครองเกมเจรจา ด้วยหลัก 3 ประการ
5. กลยุทธ์ในการเจรจาที่มีประสิทธิผล
6. อุปสรรคที่ครอบงำเมื่อต้องเผชิญหน้ากับคู่เจรจา
7. กิจกรรม “อะไรคือความแตกต่างของมืออาชีพในการเจรจา”
8. เทคนิคสุดยอดการเจรจา
9. เคล็ดลับการเจรจาให้ชนะแบบล้านเปอร์เซ็นต์
10. เทคนิคเสนอขายให้ได้ชัวร์
11. เทคนิคปิดการขายประเภทต่างๆสำหรับ GEN Y
12. เนรมิตประตูแห่งการปิดการขาย
13. การปิดการขายด้วยกระบวนการ
14. การปิดการขาย 7 เทคนิค ปิดเพื่อชัยชนะ
15. กำหนดประเภทลูกค้าเพื่อการปิดการขาย
16. วางกลยุทธ์รูปแบบทางการขาย
17. การใช้ประโยคสร้างความเชื่อมั่นต่อลูกค้า
18. เทคนิคสุดท้ายการสร้างสิ่งที่จับต้องได้เพื่อปิดการขายอย่างสมบูรณ์

 Published date:

ธันวาคม 12, 2019

 เขตพื้นที่จังหวัด:

ภาคกลาง

 เมือง:

กรุงเทพ

 เขตพื้นที่:

กรุงเทพ

 ที่อยู่:

บริษัท เทรนนิ่งเบย์ จำกัด 40/81 ซอยอินทามระ 8 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 โทร 0863362702

 Views

2
แสดงความคิดเห็น

   แสดงความคิดเห็นของคุณ (สแปมหรือข้อควาที่เป็นการะเมิดจะถูกทำการลบ)

   Company

   Tel.: 0863362702

  ติดต่อผู้ลงประกาศ

  You must log in or register a new account in order to contact the publisher

  เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ฟรี !!!