ฟรี

4 ประการ เพื่อให้คนที่จัดฟันอยู่หรือกำลังจะจัดฟันพึงปฏิบัติเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด นนทบุรี

  บริการอื่น ๆ

4 ประการ เพื่อให้คนที่จัดฟันอยู่หรือกำลังจะจัดฟัน
• รักษาความ สะอาดช่องปากให้ดีที่สุด โดยการแปรงฟันทุกครั้งหลังอาหาร
• ร่วมมือกับทันตแพทย์ในการใส่เครื่องมือชนิดถอดได้หรือชนิดที่อยู่นอกช่องปากหรือชนิดอื่นๆอย่างเคร่งครัด
• พบทันตแพทย์ตามนัดทุกครั้ง
• หลีกเลี่ยงอาหารบางชนิด
• อาหารที่มีลักษณะแข็ง เนื่องจากอาหารที่แข็งจะไปทำให้เหล็กจัดฟัน หรือลวดหลุดออกมาจากตัวฟันได้ ตัวอย่างอาหารประเภทนี้ได้แก่ ถั่ว การเคี้ยวน้ำแข็ง การแทะหรือรับประทานกระดูก ผลไม้ชิ้นใหญ่ๆ การเคี้ยวลูกอม
• อาหาร ที่มีลักษณะเหนียว เนื่องจากอาหารประเภทนี้ก็สามารถไปทำให้เหล็กจัดฟัน หรือลวดหลุดออกมาจากตัวฟันได้เช่นเดียวกัน นอกจากนี้ยังยึดติดกับตัวฟันได้ง่ายและทำความสะอาดได้ยาก จึงเป็นสาเหตุให้เกิดฟันผุได้ง่าย ตัวอย่างอาหารประเภทนี้ได้แก่ ผลไม้กวน หมากฝรั่ง ลูกอมบางประเภทที่มีลักษณะเหนียว

 Published date:

พฤศจิกายน 17, 2019

 เขตพื้นที่จังหวัด:

ภาคกลาง

 เมือง:

นนทบุรี

 เขตพื้นที่:

นนทบุรี

 ที่อยู่:

96-96/2 ถนน รัตนาธิเบศร์

 Views

2
แสดงความคิดเห็น

     แสดงความคิดเห็นของคุณ (สแปมหรือข้อควาที่เป็นการะเมิดจะถูกทำการลบ)

    รัตนคลินิก

    ติดต่อผู้ลงประกาศ

    You must log in or register a new account in order to contact the publisher

    เข้าสู่ระบบ สมัครสมาชิก ฟรี !!!